Stawy skroniowo-żuchwowe


Staw skroniowo-żuchwowy (TMJ – temporomandibular joint)

Jest stawem maziówkowym, w którym żuchwa łączy się z kością skroniową czaszki, a między nimi znajduje się krążek stawowy. Staw ten jest klasyfikowany jako staw zawiasowy. Do ruchów zachodzących w stawie skroniowo-żuchwowym należy opuszczanie żuchwy (otwieranie), podnoszenie (zamykanie), wysuwanie, cofanie oraz ruchy boczne. Problemy zdrowotne w stawie skroniowo-żuchwowym mogą pojawić się w każdy wieku, ale najczęściej dotyczą one osób w 13-35 roku życia, a częstość ich występowania jest czterokrotnie większa u kobiet niż u mężczyzn. Zaburzenie w stawie skroniowo-żuchwowym jest schorzeniem układu mięśniowo-szkieletowego, które prowadzi do bólów w okolicy twarzoczaszki, ograniczeń funkcjonalnych i niepełnosprawności.

Problem ten powstaje na skutek zmian funkcjonalnych w aparacie mowy a także w reakcji na nadmiar stresu. .

Do objawów problemu w stawie skroniowo-żuchwowym należy:
–  ból w stawie
–  zmniejszony/zwiększony zakres ruchu w tym stawie
–  objaw przeskakiwania, trzeszczenia
–  bolesność podczas żucia, gryzienia, ziewania
–  bóle głowy, szyi i twarzy

Patrz: rehabilitacja stomatologiczna, rehabilitacja stawy skroniowo-żuchwowe, CMP, TMJ, Bruksizm, trzaski w stawie