Staw biodrowy


Staw biodrowy, jeden z największych w ludzkim organizmie, tworzy głowa kości udowej oraz panewka stawu biodrowego kości miedniczej. Biodro chronią więzadła: biodrowo-udowe, łonowo-udowe, kulszowo-udowe oraz więzadło głowy kości udowej. Staw wzmacnia również duża grupa mięśni. Dodatkową ochronę stanowi pogłębiający panewkę stawową obrąbek.
Zarówno u sportowców jak i u przeciętnie aktywnych ludzi częstym przeaczanym problemem jest brak rotacji wewnętrznej w biodrze. Może on doprowadzić do powstania konfliktu między dachem stawu a głową stawu biodrowego. Problem ten może objawiać się zarówno jako ból biodra jak i ból kręgosłupa na skutek zaburzenia poprawności pracy systemów stabilizacyjnych. W efekcie mogą powstać zmiany zwyrodnieniowe , a co za tym idzie konieczność endoprotezoplastyki, czyli wymiany chorego stawu (bądź jego części) na nowy, sztuczny fragment przejmujący funkcje chorej struktury.

Patrz: Konflikt udowo panewkowy, endoprotezo plastyka, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, biodro trzaskające, brak rotacji wewnętrznej w biodrze,