Kolano


Staw kolanowy, łączący udo i goleń, tworzą dwa stawy: piszczelowo-udowy wraz z więzadłami pobocznymi, więzadłami krzyżowymi, łąkotkami, oraz staw rzepkowo-udowy, który stabilizują troczki rzepki i duże więzadło właściwe rzepki. Problemy stawy kolanowego można podzielić na te urazowe w których najczęściej pojawiają się urazy więzadła krzyżowego przedniego lub któregoś z więzadeł pobocznych czy łąkotki. Drugą grupą problemów są to problemy strukturalne w których dochodzi do nadmiernego napięcia poszczególnych partii mięśniowo-powięziowych na skutek przeciążenia lub błędnego treningu, idealnym przykładem jest tzw. kolano biegacza powodujące ból w okolicach głowy strzałki/dolnej częśni pasma biodrowo-piszczelwego.

Patrz: kolano biegacza, kolano skoczka, ACL, PCL, więzadło poboczne piszczelowe, strzałkowe, łąkotka przyśrodkowa, łąkotka boczna, problem z chrząstką stawu kolanowego, niestabilność stawu kolanowego,