GABINET FIZJOTERAPII NR. 1

ul. Galicyjska 3C kl. 1 m.3, dz. Czyżyny, KRAKÓW

GABINET FIZJOTERAPII NR. 2

ul. Tadeusza Kościuszki 15, WIELICZKA

dr Krzysztof Żaba

WaDyPoStaWyBez tytułu

Praktycznie każda wada postawy będąca odpowiednio zdiagnozowana może być skorygowana pod wpływem odpowiedniej rehabilitacji nadzorowanej przez lekarza specjalistę.

 

 

Wady pleców:

 

Plecy okrągłe

 

Wada ta charakteryzuje się ona zwiększonym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi w

odcinku piersiowym. Dziecko takie ma głowę i barki wysunięte do przodu, łopatki

odstające, tzw. skrzydełkowate. Potocznie mówi się o takim dziecku, że się garbi.

Wada ta może mieć charakter przejściowy.

 

Plecy płaskie

 

Plecy płaskie charakteryzują się spłaszczeniem obu krzywizn kręgosłupa.

Spotyka się je u dzieci wątłych, z ogólnie słabym umięśnieniem. Takie

ukształtowanie krzywizn zmniejsza wytrzymałość kręgosłupa siedmiokrotnie.

 

Boczne skrzywienie kręgosłupa – skolioza

 

Boczne skrzywienie kręgosłupa – skoliozy występują we wszystkich okresach

rozwoju dziecka. Ich przebieg i wynik końcowy leczenia jest trudny do

przewidzenia. Najczęstszą postacią jest skrzywienie prawostronne piersiowe,

zniekształcające klatkę piersiową (garb żebrowy) i znajdujące się w niej narządy.

 

W wyniku tego następuje niewydolność układów krążenia i oddychania oraz

zmiany zwyrodnieniowe w układzie ruchu.

 

Pochodzenie skolioz jest nieznane i są to wtedy skoliozy idiopatyczne, są też

wynikiem i występują w wyniku następstw różnych chorób np. krzywicy,

niedowładów i porażeń o różnej etiologii (choroba Heinego- Medina, choroby

dziecięce),
urazy, zwłaszcza kręgosłupa i żeber.

W tworzeniu się skolioz mogą mieć również choroby narządów wewnętrznych, jak

gruźlica, zapalenie opłucnej. W powstaniu tzw. skolioz statycznych wynikających

z zaburzeń statyki ciała duży udział mają wszelkiego rodzaju anomalie kończyn

dolnych.

 

Wady stóp:

 

Płaskostopie i stopa płasko-koślawa:

 

Postępowanie profilaktyczne i korekcyjne obejmuje :

 

– zaznajomienie rodziców dziecka z zasadami profilaktyki oraz przeciwdziałania

płaskostopiu.

– wyrobienie u dziecka prawidłowego ustawiania stopy i obciążania stopy

w warunkach obciążenia i odciążenia, staniu, chodzeniu oraz różnych

sytuacjach życiowych wymagających szczególnie pracy nóg.

-wzmocnienie układu mięśniowego stopy dziecka za pomocą ćwiczeń

 

Wady kończyn dolnych

 

Kolana koślawe

 

W wadzie tej występuje odchylenie osi kończyny dolnej na zewnątrz od osi symetrii

ciała. Koślawość mierzy się w stopniach lub ocenia się odstępem między kostkami

przyśrodkowymi. Odstęp ten mierzy się taśmą centymetrową przy zwartych i

wyprostowanych kolanach. Za koślawość fizjologiczną uważa się odchylenie od osi

ciała nie większe niż 10 do 15 stopni lub odstęp 4 – 5 cm.
Wyróżniamy następujące rodzaje koślawości:

 

-wrodzoną,

– nabytą (pokrzywiczną, pourazową, porażenną, statyczną – powstałą w wyniku przeciążenia kończyn dolnych).

 

Przy koślawości kolan mają miejsce zmiany kostne oraz zmiany mięśniowo-więzadłowe.

W wyniku tych zmian staw kolanowy traci swą zwartość, istnieje predyspozycja do zwichnięcia rzepki. W bardziej zaawansowanych przypadkach chód jest niepewny, kołyszący, dziecko ma skłonność do krzyżowania kolan. Jeżeli wada jest jednostronna lub silniej wyrażona po jednej stronie, może wytworzyć się – w wyniku czynnościowego skrócenia jednej kończyny – skolioza odcinka lędźwiowego.

 

 

Kolana szpotawe:

 

W wadzie tej oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz, tzn. podudzie

zbliżone jest do linii środkowej ciała, a staw kolanowy odchylony na zewnątrz.

 

Wielkość odchylenia mierzy się w stopniach lub centymetrach – odstępem między

kłykciami przyśrodkowymi przy stopach zwartych.

 

Najczęstsze przyczyny szpotawości:

  1. krzywica,
  2. nadwaga,
  3. słaby układ więzadłowy, mięśniowy i kostny.

 

 

Related posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

We are here for you

Book Appointment

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu!

WIELICZKA

ul. Tadeusza Kościuszki 15

(+48) 508 438 246

PONIEDZIAŁEK

8-20

WTOREK

8-20

ŚRODA

8-20

CZWARTEK

8-20

PIĄTEK

8-20

SOBOTA-NIEDZIELA

(NIECZYNNE)

ORTOMEDICUS © 2022