Zespół mięśnia pochyłego przedniego

Cierpniecie rąk: Fizjoterapeuta w Wielczce i Nowej Hucie Ortomedicus

Cierpnięcie rąk – jedna z możliwych przyczyn

Zespół ten polega na drażnieniu splotu ramiennego przez mięsień pochyły, który przebiega w jego bliskim sąsiedztwie. Z powodu swojego szczególnego położenia znajduje się jakby w zatrzasku.

Mięsień pochyły przedni ogranicza splot ramienny od przodu, natomiast z tyłu obecny jest mięsień pochyły środkowy lub żebro szyjne, w zależności od miejsca, w którym dochodzi do ucisku.
Objawy odczuwanie w zespole mięśnia pochyłego przedniego powodowane są jego przykurczem lub przerostem wywołującym naciskanie na splot ramienny.

Przyczyny powstawania zespołu mięśnia pochyłego przedniego:

  • wady rozwojowe w obrębie układu kostnego (np. dodatkowe żebro szyjne, powiększenie wyrostka poprzecznego kręgu szyjnego, zmiany strukturalne pierwszego żebra)
  • układ mięśniowy (przede wszystkim nieprawidłowe ukształtowanie mięśni pochyłych, ich wzmożone napięcie powodowane niewłaściwą postawą )
  • protrakcyjne ustawienie obręczy barkowej sprzyjające kompresji na splot ramienny

Objawy zespołu mięśnia pochyłego przedniego

Przebieg kliniczny i występujące objawy kliniczne zespołu mięśnia pochyłego przedniego związane są z uciskiem na splot ramienny i tętnicę podobojczykową. Występują dolegliwości bólowe, parestezje i zaburzenia czucia w obrębie kończyny górnej.

Czasami może dojść do osłabienia i zaniku mięśni (przeważnie rąk, które są unerwione przez nerw łokciowy lub pośrodkowy).

Obniżeniu ulega ciśnienie tętnicze krwi, a tętno na tętnicy promieniowej jest osłabione podczas zwrotu głowy w stronę chorej kończyny i jednoczesnego głębokiego wdechu (dochodzi wówczas do ucisku na tętnicę podobojczykową).

Ponadto obserwowane są zaburzenia naczynioruchowe w obrębie ręki i palców.

U części chorych dominują objawy ruchowe, a u innych czuciowe lub naczyniowe.

Leczenie zespołu mięśnia pochyłego przedniego

Podstawowym sposobem postępowania terapeutycznego w zespole mięśnia pochyłego przedniego jest leczenie zachowawcze czyli fizjoterapia polegająca na:

  • rozluźnieniu mięśni obręczy barkowej np. mięśni piersiowych
  • rozluźnienie mięśni odcinka szyjnego np. mięśni pochyłych , mostkowo-obojczykowo-sutkowych
  • praca nad prawidłowym ukształtowaniu klatki piersiowej i łopatek

Inne metody leczenia:

Uporczywe symptomy stanowią wskazanie do podjęcia leczenia operacyjnego. Wybór metody zależy od tego, czy zespołowi mięśnia pochyłego przedniego towarzyszy żebro szyjne.